Knjige

  • L. TOMAŠEVIĆ, Il comportamento religioso nella Craina di Sign (Dalmazia) nel Settecento, Pars Dissertationis, Omiš 1993.
  • P. VUČKOVIĆ-L.TOMAŠEVIĆ-A. AKRAP, Tristota obljetnica župe Otok kod Sinja, 1687-1987, Otok 1988, (koautor).
  • L. TOMAŠEVIĆ, Hrvatska katolička misija u Münchenu, (monografija) Split-München 1998. (istovremeno njemačko izdanje Kroatische Katholische Mission in München, Split-München 1998.)
  • L. TOMAŠEVIĆ, Između zemlje i neba. Vjera i moral u životu kršćana Sinjske krajine u 18. stoljeću, Sinj, 2000.
  • L. TOMAŠEVIĆ, U hodu s vremenom. Kršćanska etika i izazovi vremena, Naša ognjišta, Tomislavgrad, 2004.
  • L. TOMAŠEVIĆ, Crkva pred izazovom globalizacije. Vrednovanje i kršćansko propitivanje, Hrvatsko filozofsko društvo-Filozofska istraživanja, Zagreb 2007. (prevedena na Bugarski)
  • L. TOMAŠEVIĆ (ur.) i autor, Gala-Gljev. Župa Svih Svetih. Kačić, Split,2010.